Hjem
Institutt for geovitenskap
HMS - Brannvern

Brannvern ved Institutt for geovitenskap

Alle tilsatte og studenter ved Universitetet i Bergen plikter å sette seg inn i regler og rutiner for brannvern. Alle skal evakuere når brannalarmen går og møte opp på oppgitt samlingsplass (se bildet under).

Samlingsplass ved evakuering er utenfor Institutt for fysikk og teknologi
Foto/ill.:
Fra google maps

Hovedinnhold

Ved brann og brannalarm:

 • VARSLE ved å bruke brannmelder
 • Ring brannvesen på telefon 110
 • Forsøk å REDDE
 • Forsøk å SLUKKE
 • Lukk dører og vinduer
 • EVAKUER til møteplassen
 • Følg instruksene til brannvernansvarlig
 • Ikke bruk heis

Ansatte, studenter og andre brukere skal:

 • Gjøre seg kjent med rømningsveier
 • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr
 • Gjøre seg kjent med plassering og bruk av manuell brannmelder
 • Ikke tildekke eller flytte brannslokningsutstyr
 • Ikke sette selvlukkende dører i åpen stilling
 • Ikke blokkere rømningsveier i bygget
 • Melde i fra dersom man oppdager feil/mangler som kan redusere brannsikkerhete

Følgende personer har spesielt ansvar ved brann:

Brukerrepresentant Realfagbygget: Olav Audun Bjørkelund, Stedfortreder: Hildegunn Almelid

Plassansvarlig Geo 1 etg: Irene Heggstad

Plassansvarlig Geo 2 etg: Leo Zijerveld, vara Helene Stemland og vara Berit Storheim

Plassansvarlig Geo 3 etg: Anders Bjørnsen Kulseng, vara Vilde Dimmen 

Plassansvarlig Geo/Geobio 4 etg: Sven Le Moine Bauer 

Plassansvarlig Geo 5 etg: Lars Gjermund Evje og vara Pål Tore Mørkved