Hjem
Institutt for geovitenskap

Fulbright Arctic Chair Award

Førsteamanuensis Jostein Bakke er for 2011/1012 tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award.

Hovedinnhold

Tema for årets pris er knyttet til studier av at breene i Arktis og Antarktis som er i stadig endring. I løpet av de siste 40 årene har en massiv tilbaketrekning funnet sted uten at man forstår hvorfor dette skjer nå og hvordan dette kan komme til å endre seg i tiden som kommer.  Bakke skal være et halvt år ved Climate System Research Center, ved Universitetet i Massachussets, et av de fremste forskingsentrene for Arktisk forsking i USA. Forskerne her er verdsledende på å utvikle metoder for lengre tidsserier og klimarekonstruksjoner som går utover de instrumentelt målte tidsseriene (de sist 150 åra).  Slik kunnskap er avgjørende for å forstå dynamikken i klimasystemet på høye breddegrader.

Ordningen med tildeling av Fulbright Arctic Chair er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Fulbright Foundation og det Norske Utenriksdepartementet. Målet er å stimulere til økt samarbeid mellom USA og Norge innen alle typer Arktisk forsking. I fjor gikk prisen til professor II ved Institutt for geovitenskap; Alvar Braathen. En lignende ordning er også etablert for en amerikansk forsker som vil besøke Norge for å promotere amerikanske forskningsinteresser hos oss.