Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fulbright Arctic Chair Award

Førsteamanuensis Jostein Bakke er for 2011/1012 tildelt den prestisjetunge Fulbright Arctic Chair Award.

Main content

Tema for årets pris er knyttet til studier av at breene i Arktis og Antarktis som er i stadig endring. I løpet av de siste 40 årene har en massiv tilbaketrekning funnet sted uten at man forstår hvorfor dette skjer nå og hvordan dette kan komme til å endre seg i tiden som kommer.  Bakke skal være et halvt år ved Climate System Research Center, ved Universitetet i Massachussets, et av de fremste forskingsentrene for Arktisk forsking i USA. Forskerne her er verdsledende på å utvikle metoder for lengre tidsserier og klimarekonstruksjoner som går utover de instrumentelt målte tidsseriene (de sist 150 åra).  Slik kunnskap er avgjørende for å forstå dynamikken i klimasystemet på høye breddegrader.

Ordningen med tildeling av Fulbright Arctic Chair er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Fulbright Foundation og det Norske Utenriksdepartementet. Målet er å stimulere til økt samarbeid mellom USA og Norge innen alle typer Arktisk forsking. I fjor gikk prisen til professor II ved Institutt for geovitenskap; Alvar Braathen. En lignende ordning er også etablert for en amerikansk forsker som vil besøke Norge for å promotere amerikanske forskningsinteresser hos oss.