Hjem
Institutt for geovitenskap

GEO Partner Seminar-2012

Et ti-talls oljeselskaper vil være representert ved Institutt for geovitenskaps "GEO Partner Seminar 2012"

Hovedinnhold

Den 23 februar arrangerer Institiutt for geovitenskap GEO Partner Seminar-2012

Hans Petter Sejrup sitter i komiteen for arrangementet, som vil finne sted i instituttets lokaler i 3.etg., Realfagbygget.

Hva er bakgrunnen for dette tiltaket?

Geofagevalueringene viste klart at instituttet representerer kjernen i det sterkeste geofaglige  miljøet i landet.  

Det at GEO i dag har denne posisjonen er delvis  knyttet til at forskerne ved GEO alltid har sett verdien av å knytte tette bånd til fagmiljøer utenfor den akademiske forskningsverden.  

Dette har vært avgjørende for instituttets suksess både innen  forskning og også innen utdanningsprogrammene.

GEO-Partner seminaret er ment å styrke og videreutvikle vår kontakt med viktige aktører innen norsk geofaglig forsking.  

Dette vil bli et årlig arrangement i fremtiden?

Ja, dette er det første møte av noe som vi regner med blir et årlig arrangement. Her vil vi benytte anledningen til å presentere noe av det spennende GEO har å  by på faglig og også lytte til signaler fra industrien om forskningssatsing og –samarbeid, og om behovet for kandidater innen geofaglig rettet næringsvirksomhet i Norge.

Og industrien vil delta?

Ja, representanter for et 10-talls selskaper i oljeindustrien er påmeldt og vil kunne dele sine erfaringer med oss, avslutter Sejrup.

Vel møtt til seminar!