Hjem
Institutt for geovitenskap

EU-prosjekt med ny kunnskap om Nord-Atlanteren

Brukte marine sedimentkjerner til å forstå endringer i havstrømmer inn og ut av Norskehavet.

Hovedinnhold

Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap og forsker ved Bjerknessenteret har sammen med kolleger der, og europeiske partnere i EU-prosjektet THOR  «Thermohaline Overturning – at Risk?», brukt marine sedimentkjerner fra Nord-Atlanteren og Norskehavet til å studere endringer i havstrømmene inn og ut av Norskehavet.

THOR prosjektet var svar på følgende EU-utlysning:”Stability of the ThermoHaline Circulation/THC” within the activity “Climate Change, Policy and Risks” of the EU FP7 Programme (2007-2013).

I intervju på Bjerknessenterets web-sider sier hun følgende om bakgrunnen for det nylig avsluttede EU-prosjektet, metoder som er benyttet  og hva de har oppnådd:

- Ved å forstå endringer i den virkelige verden og ved å bruke klimamodeller kan vi finne ut mer om klima og endringer i havstrømmene, når og hvordan endringer skjer og kan forstå bedre hvorfor. Så det vi har skaffet oss i THOR-prosjektet er ny datakunnskap fra Nord-Atlanteren. Hele kunnskapsbasen er løftet. Nå vet vi mer om de styrende prosessene, og hvordan vannmassene inngår i det store bildet. Vi vet mer om den naturlige variabiliteten i systemet. Dessuten har vi levert nye, unike modeller med tusen års tidssprang, og kan også si mer om prediktabilitet, hva som kan skje fremover, sier Kleiven.

Les hele intervjuer med Kikki om THOR-prosjektet her.