Hjem
Institutt for geovitenskap

Topplasseringer til GEOs europeiske avtalepartnere

QS World University Rankings viser at GEOs Erasmus samarbeidspartnere holder topp internasjonalt nivå.

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap (GEO) har Erasmusavtaler med flere europeiske universiteter. Siktemålet både med studentutveksling og forskningssamarbeid er nettverksbygging og økt kvalitet i forskning og undervisning. GEO ønsker derfor å samarbeide med topp internasjonale forskningsinstitusjoner.

Nytilsatt studiekonsulent ved GEO, og ansvarlig for studentutveksling og den administrative oppfølgingen av instituttets Erasmus avtaler, Kaia Nepstad, konstaterer at GEOQS World University Rankings for 2013 viser at denne målsettingen langt på vei er ivaretatt i forhold til de universitetene vi har samarbeid med:

- Den internasjonale undersøkelsen QS World University Rankings - by subject har nylig offentliggjort sine rankinglister av universiteter verden over for 2013.

Flere av GEOs avtalepartnere i Erasmus-nettverket figurerte høyt på listen innen fagområdet Earth & Marine Sciences, blant annet University of Southampton (38. plass), Université Pierre et Marie Curie (45. plass) og Utrecht University (46. plass).

Våre avtalepartnere ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Tyskland), Ludvig-Maximilians-Universität Munchen (Tyskland) og Université Joseph Fourier Grenoble (Frankrike) plasserte seg dessuten blant topp 100.  

For rankingen i sin helhet, se QS World University Rankings’ hjemmesider http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2013/earth-and-marine-sciences.

Søknadsfristen for suppleringsopptaket til utveksling er 1. september, og Institutt for geovitenskap har utvekslingsavtaler med en rekke anerkjente universiteter over hele Europa. Dersom du er interessert i å reise på utveksling se UiBs hjemmesider om utveksling https://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/utveksling, eller kontakt studieveileder studieveileder@geo.uib.no, avslutter Nepstad.

Se også Kaias forgjenger i studiekonsulent stillingen ved GEO, Heidi Rohde Raftos intervju med Erasmus student Svein Harald Bakke i Southampton, juni 2012 her