Hjem
Institutt for geovitenskap

Stor oppslutning om årets Geopartnerseminar

Institutt for geovitenskap arrangerte et nytt meget vellykket Geopartnerseminar 7.februar.

Hovedinnhold

Rundt 40 seminardeltakere fra 20 organisasjoner, hovedsakelig oljeselskaper, men  også offentlige organisasjoner med tilknytning til geofaget, deltok på årets seminar.

Formålet med seminaret er å bygge videre det tette, langvarige og gode samarbeidet mellom instituttet og eksterne samarbeidspartnere. Et samarbeid som både omfatter forskning og utdanning.

Hovedtema for seminaret var energi, polar forskning og geohazards.

Det ble holdt flere gjesteforedrag.

Spesial rådgiver Ingrid Anne Munz i Forskningsrådet snakket om forskningsrådets fokus på petroleumsforskning og det nye PETROMAX2 programmet.

Utvinningsdirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen ga status for direktoratets aktiviteter i Barenshavet og om viktigheten av tett samarbeid med akademia.

Når det gjaldt geofare holdt teknisk direktør i NGI, Farrokh Nadim, foredrag om geofare i et klima i forandring: hva er utfordringene?

Forskere ved instituttet holdt innlegg som viser bredden og tyngden i instituttets forskning på flere av hovedtemaene for seminaret.

Samlet ga dette ila dagen grunnlag for mange og gode diskusjoner og meningsutvekslinger mellom representanter for industri og organisasjoner, og forskningsmiljøet ved instituttet.

Instituttleder Gunn Mangerud var svært tilfreds med seminaret og med oppslutningen, som hun mener gir god grunn til optimisme når det gjelder videre forskningssamarbeid og utvikling på flere sentrale satsingsområder.

Institutt for geovitenskap har omfattende forskningsaktivitet i polare strøk, og ønsker målrettet samarbeid for å bygge ut og videreutvikle denne satsingen. Flere av organisasjonene som var representert på seminaret er aktuelle samarbeidspartnere i et slikt perspektiv.  

Les mer om Geopartner seminaret 2013 i artikkel i UiB aktuelt.