Hjem
Institutt for geovitenskap

Forsker på kvartærgeologisk kjempe

Studerer den seismiske stratigrafien og de sedimentære prosessene som har dannet Nordsjøvifta

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap, UiB, kan vise til langsiktig forskning av både Nordsjøvifta og den tilhørende kontinentalsokkelen i nordlige Nordsjøen. Studier av disse områdene har foregått over et par tiår, både under nasjonale og internasjonale prosjekter.

Under sin hovedveileder, førsteamanuensis Berit Oline Hjelstuen, studerer masterstudent  Karoline Wallsten seismiske data fra Nordsjøvifta utenfor kysten av Midt-Norge.

I intervju med geoforskning.no forteller Wallsten  at Nordsjøvifta er et av flere enorme viftekompleks langs randen av den nordvest-europeiske kontinentalsokkelen. Sedimentene i vifta har blitt fraktet av en isstrøm som beveget seg langs Norskerenna fra Oslo-området og Skagerrak, via Lindesnes og helt ut til sokkelkanten utenfor Stad, forklarer Wallsten.

Iflg. veileder Hjelstuen har Karoline tilgang til et mye tettere seismisk datagrid enn de har hatt tilgjengelig tidligere, slik at men kan få mer detaljert informasjon om blant annet hvor omfattende skredhendelsene har vært.

- Hennes arbeid vil dessuten kobles opp mot 3D-seismikk, som en annen masterstudent jobber på. Kombinert vil dette gi oss økt forståelse av hvordan Nordsjøvifta har bygget seg opp over tid, avslutter Berit Oline Hjelstuen.

Se hele intervjuet i geoforskning.no

Forskningsgruppe maringeologi og geofysikk.