Hjem
Institutt for geovitenskap

Kartlegger skredfare ved Ulriken og Løvstakken

Masteroppgave ved Institutt for geovitenskap er del av Bergen kommunes skredfarekartlegging.

Hovedinnhold

I 2005 gikk det to skred i befolkede deler i Bergensområdet, Hatlestad terrasse og Hatlebakken. Liv gikk tapt.

I 2010 tok Bergen kommune kontakt med professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Et viktig mål var å få hjelp til å finne en god metode for kartlegging av skredfare.

Ett resultat av kontakten ble at Nesjes mastergradsstudent, Espen Eidsvåg, fikk tilbud om å gjøre masteroppgaven sin som en del av skredfarekartleggingen i kommunen.

I et møte med kommunen ble det så valgt ut to studieområder som Eidsvåg skulle undersøke nærmere, Ulriken og Løvstakken.

Les mer om kartleggingsprosjektet på geoforskning.no