Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kartlegger skredfare ved Ulriken og Løvstakken

Masteroppgave ved Institutt for geovitenskap er del av Bergen kommunes skredfarekartlegging.

I 2005 gikk det to skred i befolkede deler i Bergensområdet, Hatlestad terrasse og Hatlebakken. Liv gikk tapt.

I 2010 tok Bergen kommune kontakt med professor Atle Nesje ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Et viktig mål var å få hjelp til å finne en god metode for kartlegging av skredfare.

Ett resultat av kontakten ble at Nesjes mastergradsstudent, Espen Eidsvåg, fikk tilbud om å gjøre masteroppgaven sin som en del av skredfarekartleggingen i kommunen.

I et møte med kommunen ble det så valgt ut to studieområder som Eidsvåg skulle undersøke nærmere, Ulriken og Løvstakken.

Les mer om kartleggingsprosjektet på geoforskning.no