Hjem
Institutt for geovitenskap
Disputas

Disputas: M.Sc. Reza Alikarami

Hovedinnhold

M.Sc. REZA ALIKARAMI disputerer for ph.d.-graden-graden med avhandlingen: ”Strain localization in sand and porous sandstone”.

 


Opponent:
Professor, ph.d. Julia K. Morgan
Rice University, Houston, USA

 

Opponent:
Førsteamanuensis, ph.d. Néstor Cardozo
Universitetet i Stavanger
    
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, dr.scient. Kuvvet Atakan
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

 

Leder av disputasen:
Professor Haflidi Haflidason, Universitetet i Bergen

  


Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!