Hjem
Institutt for geovitenskap
Klima

Lavutslippssamfunnet kan ikke vente.

Tiden frem til 2030 kan vli avgjørende, sier professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Bjerknessenteret.

Hovedinnhold

Da FNs klimapanel la frem sin siste rapport rapport, 2. november 2014, var konklusjonen klar:

- Den menneskelige påvirkning av klimasystemet er tydelig.

- Jo mer vi forstyrrer klimaet, desto høyere risiko for utbredte og irreversible endringer.

- Vi har mulighet til å begrense klimaendringer og bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid.

I intervju med UiB Aktuelt uttaler Eystein Jansen at utslippsnedgang ikke kan vente:

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet kan ikke vente. Tiden frem til 2030 blir avgjørende.

Les hele Aktuelt-artikkelen med omtale av karbonbudsjettet, menneskeskapte endringer og global oppvarming her.

 

UiB har ambisjon om å adressere de globale spørsmålene

På UiBs styreseminar, 31.oktober ble ny langtidsstrategi drøftet. Her slår styret fast at UiB har ambisjon om å svare på de store samfunnsutfordringene, og produsere kunnskap som kan forme samfunnet i generasjoner, inkludert klimaspørsmålet.

Se På Høyden oppslag om saken her.

I kladden til strategiplan heter det: "I 2022 skal UiB være et internasjonalt møtepunkt for noe av verdens beste forskning, utdanning og formidling innen marin vitenskap, utviklingsrelatert kunnskap og klima- og energiomstilling".

Fagmiljøene innen klimaforskning på land, marin klimaforskning og maringeologi, m.m. ved GEO, vil sammen med SKD og Bjerknessenteret, spille en helt sentral rolle i realisering av disse målene.