Hjem
Institutt for geovitenskap
Nele Meckler

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend til Nele Meckler!

Meckler begynner ved Institutt for geovitenskap (GEO), 1.mars, 2015. I tillegg til ERC-tildelingen, er hun nå også innvilget stipend fra Bergen Forskningsstiftelses Rekrutteringsprogram!

Nele
Dr. Nele Meckler

Hovedinnhold

I intervju med På Høyden, 28.november, karakteriserer instituttleder Gunn Mangerud ved Institutt for geovitenskap (GEO) ERC-saken som kjempegledelig. Meckler arbeider i dag ved ETH-Zürich, et av verdens fremste universiteter innen geofag og teknologi, og beskrives som en forskningsstjerne i artikkelen. At hun kommer til Bergen er også et resultat av systematisk rekrutterings-arbeid, iflg. Mangerud:

- Fagmiljøet jobbet en stund med å rekruttere henne. Instituttet ba de enkelte faggruppene om å komme opp med navn på internasjonale "hot-shots" UiB burde forsøke å rekruttere. Slik kom hennes navn opp. ETH har også klimaforskning i internasjonal klasse, og er et miljø UiB har hatt mye samarbeid med. Klimaforskningen er et varemerke for forskningsmiljøet i Bergen. Meckler tar med seg ny metodikk som vil bringe klimaforskningen ved UiB videre.

Nå er Nele Meckler, i tillegg til ERC-tildelingen, også tildelt stipend fra Bergen Forskningsstiftelses Rekrutteringsprogram! Dette ble avgjort av Forskningsstiftelsen,  4.desember. Rekrutteringsprogrammet er et samarbeid mellom stiftelsen og UiB, der målet er å gi talentfulle unge forskere spesielt gode rammebetingelser slik at de kan realisere sitt potensiale for å oppnå "international excellence". Dette er den tredje tildelingen av BMF rekrutteringsstipend til GEO på fem år. Tidligere er stipendet tildelt Nicola McLouchlin (2010) og til Bjarte Hannisdal (2013). Med denne ordningen gir Forskningsstiftelsen en fantastisk utviklings- og karrieremulighet for unge forskningstalenter, og et flott bidrag til styrking av forskningmiljøene ved UiB. Mange takk til stiftelsen for dette, og vi gratulerer Nele Meckler så mye med denne flotte prestasjonen!