Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Det etableres en ny og samlende forskningsinfrastruktur i geofagene i Europa

Logo Epos

Hovedinnhold

«European Plate Observing System (EPOS – www.epos-eu.org)» var blant de få Europeiske storskala forskningsinfrastrukturer som fikk bevilgning fra Horizon2020 (InfraDev) programmet i 2015. Rammen for bevilgningen til EPOS er 18,3 millioner Euro. UiB ved Institutt for geovitenskap deltar aktivt på dette prosjektet og har ansvaret for integrasjon av data/dataprodukter fra de tematisk- og disiplinorienterte datainnsamlings nettverker til en ny e-infrastruktur som skal bygges i løpet av de neste fire årene. I fremtiden skal EPOS være den sentrale infrastrukturen i geofagene hvor alle geo-forskere kommer til å bruke med en tidshorisont på 40-50 år.  Professor Atakan deltar på prosjektet som nasjonal koordinator for EPOS i Norge.