Hjem
Institutt for geografi
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Jeg vil bli en lærer som vekker elevenes interesse for fagene

Du må ha lyst til å jobbe med mennesker og ha en stor interesse for faget du skal undervise. Det smitter over og elevene trenger og fortjener interesserte og engasjerte lærere.

Bård Emil Danielsen
Bård Emil Danielsen tar et år praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med geografi og spansk i fagkretsen.
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Det mener Bård Emil Danielsen som valgte praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som påbygging til sin bachelorgrad ved Universitetet i Bergen.

- Jeg trives godt med å jobbe med mennesker og har jobbet med barn og unge lenge. Jeg har vært svømmetrener i 12 år og jobbet som vikar i barnehager og skoler. Da jeg vurderte hva jeg ville bruke geografiutdanningen min til kom jeg til at den fint kan kombineres med en pedagogisk utdannelse.

Geografi og spansk

Du må ha studert to undervisningsfag for å få opptak til PPU. Bård Emil har en bachelorgrad utviklingsstudier med spesialisering i geografi og har etterpå tatt 60 studiepoeng i spansk som sitt andre undervisningsfag. Fra 2019 blir det krav om mastergrad i det ene undervisningsfaget for opptak til PPU.

Geografi er et fag det er lett å kombinere med andre undervisningsfag. Gjennom praksisperioder erfarer han at også elevene opplever at geografi er et breddefag og begynner å se sammenhenger og trekke inn andre fag, for eksempel til språkfag og naturfag.

- Kombinasjonen geografi og spansk har noen tema hvor man virkelig kan bruke kunnskaper fra det ene faget i det andre. Når det kommer til ressurser, demografi og samfunnsforhold er det få regioner som er så spennende som Latin-Amerika, sier han.

Fagdidaktikk og praksis

Et år med PPU er både spennende og intenst. I didaktikkemnene lærer de hvordan du best kan lære bort faget ditt og hvorfor faget er viktig i skolesammenheng.

- Didaktikkemnene er spennende. Det får deg til å reflektere mer enn vanlig over hva som er styrkene ved de fag du har valgt, sier Bård Emil.

Og så har du praksisperiodene, en periode på vidreregående skole og en på ungdomsskole. Praksis er den mest lærerike delen av PPU, lærerutdanningens svar på geografifagets feltkurs, mener Bård Emil. Her får du prøve ut i praksis det som er forelest om og jobbet med ved universitet.

- Og du får testet ut dine egne idéer og tanker. Samtidig kommer du inn i en klasse som allerede har sine regler og kjemi så man må også tilpasse seg det som allerede er. En god dag i praksis er når du går hjem og føler at elevene har knekt en kode, eller forstått det du ønsket å lære de, forteller Bård Emil.

Å skape lærelyst

Bård Emil ser på lærerens viktigste oppgave å inkludere alle i læringen. Det betyr å få med seg både elever som sliter litt og de som gjør det veldig godt.

- Dersom elevene skal trives med å lære og ønske å lære mer trenger de å utfordres og ikke bare bli tildelt oppgaver de allerede har trent på. Det å skape lærelyst hos elevene vil også motivere de til å søke ny kunnskap på egenhånd, være det seg " bygge et hus" eller "meningen med livet".

Bård Emil mener at læreryrket er en viktig rolle fordi det påvirker oss alle i løpet av livet. Vi har alle en lærer vi ser opp til, en som tok oss på alvor når kanskje våre foreldre eller venner ikke gjorde det. Samtidig har vi og en lærer som var helt motsatt.

- Jeg håper jeg kan bli en lærer som vekker elevens interesse for fagene. En som gjør at elevene gleder seg til timene fordi de forventer å lære noe nytt hver time, sier Bård Emil. 

Vi trenger flere geografilærere

Odd Inge Steen er didaktiker i geografi og underviser didaktikkemnene i geografi ved UiB og mener vi trenger flere geografilærere, både i ungdomsskolen og den videregående skole.

I ungdomsskolen er geografi en del av samfunnsfaget, sammen med historie og samfunnskunnskap. I utgangspunktet skal samfunnsfaget bestå av tre like disipliner med likt omfang. Geografi er et obligatorisk 2-timers fag i den videregående skole, normalt i det første året. Problemet for geografilærere, spesielt de med et samfunnsfag som sitt andre fag, er at de får mange klasser på grunn av det lave timetallet.

- Men, det er nå også mulig for skolene å tilby et 5-timers programfag i samfunnsgeografi, i andre eller tredje året. Foreløpig er det kun to skoler i Bergensregionen som tilbyr denne fordypningen. Det er imidlertid all grunn til å tro at flere andre skoler vil komme etter, ikke minst fordi det nå foreligger en egen lærebok for faget. Med flere skoler som tilbyr programfaget vil det selvfølgelig bli mer etterspørsel etter geografilærere i den videregående skole, spesielt de med mastergrad og PPU, sier Odd Inge Steen.