Hjem
Institutt for geografi
Semesterstart

Semesterstart og undervisning ved Institutt for geografi høsten 2017

Velkommen til et nytt semester med geografistudier!

Feltarbeid
Foto/ill.:
Institutt for geografi

Hovedinnhold

Vi ser fram til å ta i mot nye geografistudenter og gjensyn med dere som er på et geografiprogram.

Semesterstart i uke 33

Her finner du programmet for semesterstartuken for nye studenter.

Undervisning høsten 2017

Emner på bachelornivå, geografi:

Emner på masternivå, geografi:

Emner på masternivå, systemdynamikk:

Emner i didaktikk og etter- og videreutdanning: