Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Svein Olaf Dahl som veileder

Professor Svein Olaf Dahl veileder masteroppgaver i naturgeografi.

Kalvende bre ved Sulitjelmaisen
Foto/ill.:
Svein Olaf Dahl

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

  • Brehistorien gjennom siste istid (Weichsel) med særlig vekt på siste isavsmeltning og frem til i dag (holosen).
  • Paleoklimatisk rekonstruksjon (vinternedbør som snø og vind) basert på variasjoner i breers likevektslinje og uavhengige proksier for sommertemperatur og proglasiale innsjøsedimenter.
  • Rekonstruksjon av flommer ved hjelp av innsjøsedimenter, samt landformer dannet av rennende vann.
  • Grove massestrømmer (debris flows) og snøskred, og deres paleoklimatiske betydning.
  • Periglasiale landformer og strukturer og deres klimatiske implikasjoner.

Forslag til nye masterprosjekter i naturgeografi

Forslag masterprosjekt 2023