Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Rannveig Øvrevik Skoglund som veileder

Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund veileder masteroppgaver i naturgeografi.

Foto/ill.:
Rannveig Øvrevik Skoglund

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

  • Grunnvann, karsthydrologi, og samspill mellom overflatevann og grunnvann
  • Grotter og grottedannelse
  • Flom og hydrometerologiske geofarer
  • Rekonstruksjon av isavsmeltingshistorien basert på spor etter smeltevannsdrenering, bresjøer og canyondannelse
  • Fluviale prosesser og landformer og hvordan hydrologiske system påvirkes av klima- og miljøendringer, og menneskelig aktivitet

Forslag til nye masterprosjekter i naturgeografi

1. Vannressurser i karst

GROUNDWATERISK er et samarbeidsprosjekt med forskningsmiljøer i Romania hvor man skal undersøke vannkvaliteten og forurensingsrisiko knyttet til vannforsyning fra små karstkilder. I tilknytning til prosjektet er det mulighet for to fullfinansierte masterprosjekter. Feltområdene vil være i Nordland, enten i Gildeskål eller Rana kommune. Formålet med masterprosjektene er å kartlegge den hydrologiske funksjonen til utvalgte karstkilder i Nordland, og å undersøke og overvåke vannkvaliteten i kildene. Videre skal det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse av vannforekomstene.

2. Grunnvann

Innenfor temaet grunnvann er det mulig å få aktuelle og interessante prosjekter i samarbeid med partnere utenfor instituttet der man blir tilknyttet et pågåendeprosjekt f.eks. innen vannforsyning, forurensningsproblematikk eller skråningsstabilitet. Tidligere samarbeidspartnere er COWI, Voss kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen på Vestlandet. Et mulige mål for oppgaven vil kunne være å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, eller kartmateriale til bruk i videre planlegging og forvaltning. Feltområdet vil i hovedsak være på Vestlandet. Er du interessert i denne typen oppgave, ta kontakt.

Er du interessert i et masterprosjekt knyttet til grunnvann, geofare, flomproblematikk, vannressurser, grotter, canyon, etc.? Les mer om oppgavene på her, eller ta kontakt med: rannveig.skoglund@uib.no 

Forslag masterprosjekter H2022

Forslag til masterprosjekter 2022