Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Rannveig Øvrevik Skoglund som veileder

Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund veileder masteroppgaver i naturgeografi.

Grotte
Foto/ill.:
Rannveig Øvrevik Skoglund

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

  • Grunnvann, karsthydrologi, og samspill mellom overflatevann og grunnvann
  • Grotter og grottedannelse
  • Flom og hydrometerologiske geofarer
  • Rekonstruksjon av isavsmeltingshistorien basert på spor etter smeltevannsdrenering, bresjøer og canyondannelse
  • Fluviale prosesser og landformer og hvordan hydrologiske system påvirkes av klima- og miljøendringer, og menneskelig aktivitet

Forslag til nye masterprosjekter

  • Karst og grotterelaterte oppgaver, Nordland
  • Vannressurser og geofare i karst, Nordland
  • Flomhistorie og hydrodynamisk funksjon i Maaras grotten, nordlige Hellas
  • Grunnvannsrelaterte prosjekt

Les mer om de foreslåtte prosjektetene: Forslag masterprosjekter H2023

Er du interessert i et masterprosjekt knyttet til grotter, grunnvann, geofarer eller vannressurser? Ta kontakt med: rannveig.skoglund@uib.no