Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Peter Andersen som veileder

Peter Andersen veileder oppgaver innen for bærekraftig samfunnsutvikling: landbruk, arealbruk og matsystemer, klima, transport og energi.

Neste
Jordbruk i Nepal.
Foto/ill.:
Peter Andersen
1/2
Foto/ill.:
Peter Andersen
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Faglig interessefelt

Min forskning går på bærekraftig landbruk og miljø, med human ernæring, mikronæringsstoffer og underutnyttede plantevekster som spesialtema. Jeg har jobbet med ulike temaer i Afrika og Asia, spesielt Zimbabwe, Ghana, Nepal og India, men også med norske/nordiske problemstillinger.

Mine teoretiske interesser ligger rundt politisk økologi og kritiske perspektiver på utvikling og miljø. Metodisk interessert i blandete metoder.  Her har jeg listet noen forslag; ta gjerne kontakt for en diskusjon hvis du har et annet tema som kan passe inn.

Forslag til temaer for masterprosjekt

  • Klimatilpasning og forebygging i jordbruket. Karbonlagring i jord, myrvern. Klimasmart jordbruk. Norge, Europa, globale sør (Nepal, Ghana).
  • På sykkel i Bergen: Sykkelstrategien: for hvem? Tiltak: sykkelprioriterte gater; pendlerruter; tunneler. Hva skal til for å få ungdommen til å fortsette på sykkel? (Samarbeid med bymiljøetaten).
  • Urban dyrking (samarbeid med Bybonden i Bergen): Kartlegging av urban dyrking: hva skal et kart inneholde? Bynære bønder: potensiale for parsellhager? Parsellhager som sosial arena.
  • Arealplanlegging og biodiversitet/pollinering (samarbeid med NIBIO).
  • Naturbaserte løsninger: Blå-grønne strukturer i arealplanleggingen. Flomvern. Myr, skogplantning, naturtilbakeføring. Win-win, grønvasking, utfordringer?