Hjem
Institutt for geografi
Internasjonalt samarbeid

Langvarig samarbeid med Nepal

Universitetet i Bergen har hatt et langvarig samarbeid med Tribhuvan universitetet i Kathmandu og den 16. september ble en fornyelse av en Memorandum of Understanding (MoU) signert.

Postdoktor Dipak Sapkota, postdoktor Inger Elisabeth Måren, professor Ole Reidar Vetaas, viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen og Ram Chaudhary.
Postdoktor Dipak Sapkota, postdoktor Inger Elisabeth Måren, professor Ole Reidar Vetaas, viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen og professor Ram Chaudhary.
Foto/ill.:
Inger Elisabeth Måren

Hovedinnhold

Jeg var nylig i Nepal for å møte både gamle og nye samarbeidspartnere. Gjennom langsiktig samarbeid på rundt 20 år har vi oppnådd mye både innen forskning og utdanning, og da spesielt innen fagområdene geografi og helse.

 

UiB presentert på ambassaden

På Den norske ambassaden i Kathmandu presenterte UiB sitt engasjement i Nepal, både innen forskning og utdanning, med vekt på geografi og NOMA-programmet ledet av Professor Vetaas, samt Tribhuvan universitetets medvirkning i UiBs senter for fremragende forskning innen mor-barn-helse (CISMAC) og forskningsprosjekt innen munnhulekreft. Med på møtet var viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen, postdoktor Dipak Sapkota, professor i utviklingsgeografi Ole Reidar Vetaas, postdoktor Inger Elisabeth Måren, og vår samarbeidspartner fra Tribhuvan universitetet, professor Ram P. Chaudhary. Ambassadør Kjell Tormod Pettersen og hans medarbeidere viste stor interesse for våre prosjekt og utfordret oss samtidig på hvilken nytteverdi vår forskning har hatt for landet.

 

Nepal River Summit 2014

Siste del av oppholdet var som deltager på konferansen Nepal River Summit, organisert av Nepal River Conservation Trust. Der var jeg invitert taler med innlegget «Water management in Norway – a good example?». Nepal har kun utnyttet 1-2 % av sine vannressurser og er derfor helt i startgropen hva gjelder utbygging av f.eks. vannkraft. Men de enorme vannressursene i Himalaya interesserer flere land og mange internasjonale aktører. Derfor blir forvaltningen av disse vannressursene særs viktig, både for å skape muligheter og for å unngå konflikter.

 

Les også viserektor for internasjonalisering Anne Christine Johannessen sitt innlegg på rekotratets blogg:

Samarbeidsavtale med Tribhuvan-universitetet i Nepal fornyet