Hjem
Institutt for geografi
Undervisningsassistent

Ledige stillinger som undervisningsassistent ved Institutt for geografi

Ved Institutt for geografi er det ledig følgende stillinger som undervisningsassistenter for mastergradsstudenter høsten 2016.

GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

Det er ledig én stilling som undervisningsassistent på 75 timer. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å lede seminarer med temaer som gir en innføring i natur- og samfunnsgeografi. For mer informasjon kontakt Kerstin Potthoff, e-post: kerstin.potthoff@uib.no, tlf: 55 58 30 93

GEO110 Kartgrafi og tematiske kart

Det er ledig tre stillinger som undervisningsassistent, hver på ca. 100 timer. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å lede seminargrupper og rette oppgaver. For mer informasjon kontakt Gidske Andersen: gidske.andersen@uib.no, 55 58 30 80.

GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi

Det er ledig én stilling som undervisningsassistent på 30 timer. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å delta i seminarundervisning og rette/godkjenne oppgaver. For mer informasjon kontakt Svein Olaf Dahl, svein.dahl@uib.no/ 55583065 eller Anders Lundberg, anders.lundberg@uib.no, 55 58 30 64

GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø

Det er ledig to stillinger som undervisningsassistent på 50 timer hver. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å lede seminarer en dag i uken. 17.10-21.11 er kursperioden. For mer informasjon kontakt Grete Rusten: grete.rusten@uib.no, 55 58 31 49.

GEO131 Ressursforvalting og global utvikling

Det er ledig to stillinger, hver på 80 timer. Arbeidsoppgavene går ut på å forberede og lede seminar og godkjenne essay. For mer informasjon kontakt emneansvarlig Peter Andersen: peter.andersen@uib.no, 55 58 30 88.

GEO215 Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

Det er ledig to stillinger som undervisningsassistent, hver på 120 timer. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å delta i labundervisning og rette oppgaver. For mer informasjon kontakt Gidske Andersen: gidske.andersen@uib.no, 55 58 30 80.

GEO281 Miljøforvaltning og planlegging

Det er ledig én stilling som undervisningsassistent på 45 timer. Arbeidsoppgavene vil gå ut på å lede seminarer. For mer informasjon kontakt Anders Lundberg: anders.lundberg@uib.no. Tlf: 55 58 30 76.

Søknadsfrist: 3. juni 2016