Hjem
Hav

Nyhetsarkiv for Hav

Når Halifax i Canada skal etablere si eiga marine klynge er det Bergen som er inspirasjonskjelda.
Ungdom tror jobbmulighetene innenfor havbruk er gode, men er avventende til å gå inn i feltet. Det viser en fersk meningsmåling basert på svarene til ungdom mellom 15 og 20 år.
Marineholmen veks stadig som eit sentrum for marin forsking, utdanning og forvalting i Bergen, med Veterinærinstituttet som eit av dei nyaste tilskota.
Sosialantropologen Edvard Hviding er en av tre UiB-forskere som er blitt tildelt millionbeløp gjennom Forskningsrådets prestisjefulle Toppforsk-program for sitt prosjekt Mare Nullius.
Statsminister Erna Solberg etablerer et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. UiBs marine satsing blir sentral.
Universitetet i Bergen etablerer et nytt senter for å styrke forskning og rådgivning til norske myndigheter og internasjonale organer knyttet til bærekraftig hav.
På masteremnet Havforsking lagar studentane videoar som seinare fungerer som opplæring for nye studentar. Sjå videoane her!
Nye funn frå Universitetet i Bergen avkreftar ein hundre år gammal hypotese om evolusjonen, ein gong for alle. Resultata er publiserte i det anerkjende vitskaplege tidsskriftet Nature.
I Nordishavet er en rekke mikrober involvert i en forunderlig finstemt utveksling av næringsstoffer mellom ulike vanndybder. Samspillet har betydning for hele næringskjeden i havet og er sårbart for smelting av sjøis og varmere havvann. For første gang har forskere kartlagt sesongvariasjonene i arktiske mikrobesamfunn året rundt og i ulike vannlag helt ned til 1000 meters dyp. 
Bredde, dybde, godt miljø og jobb etterpå. Her er fem grunner til at du bør studere biofag ved Universitetet i Bergen.
Det er mange måter å bli havforsker på. En havforsker må kunne veldig mye. Mer enn det som én universitetsutdannelse gir.
Marineholmen samlar banebrytande miljø innan marin forsking og utdanning. Den marine samlokaliseringa vert eit kraftsentrum på Vestlandet.
Det pågår et race for å utvikle den beste teknologien for å løse oppdrettsnæringens utfordringer.
Masterstudentene på fiskehelse får jobbtilbud før de er ferdige.
Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks. En mutasjon gjør lakselus motstandsdyktige mot avlusningsmidler som er mye brukt av oppdretterne.
Havet dekker over 70 prosent av jordkloden, men er likevel den delen av jorden som er utforsket minst. K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning viser oss livet tusenvis av meter under havoverflata.
Marin forskning og utdanning har vært et uttalt satsingsområde for UiB siden 1980-tallet. I 2015 ble marin forskning vedtatt som ett av tre tematiske satsningsområder for 2016-2022 gjennom UiBs strategi Hav – Liv - Samfunn.
Som sivilingeniører i havbruk og sjømat skal Kari Anne Kamlund og Lars-Thomas Unneland Larsen bidra til at Norge blir verdens fremste sjømatnasjon.

Sider