Hjem
Det humanistiske fakultet

Spørsmål om forskerutdanning (ph.d.)

Kontaktpersoner på institutt, senter og fakultet

tavle med spørsmålstegn
Foto/ill.:
Colourbox

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det aktuelle instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
Sarah Sharif Hordvik
Sarah.Hordvik@uib.no / 55 58 94 29

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF)
Kirsten Johanne Bang
Kirsten.Bang@uib.no / 55 58 89 47

Institutt for fremmedspråk (IF)
Karoline Aksnes
Karoline.Aksnes@uib.no / 55 58 23 78

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)
Anna Kristina Polstar / 55 58 41 61
Anna.Polster@uib.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og
Senter for vitenskapsteori (SVT)

Sigrid Sandal (vikar)
Sigrid.Sandal@uib.no / 55 58 89 68

Griegakademiet - Institutt for musikk (KMD)
Kjerstin Tønseth
Kjerstin.Tønseth@uib.no

---

Det humanistiske fakultet
Elisabeth Akselvoll
Elisabeth.Akselvoll@uib.no / 55 58 80 99