Hjem

Det humanistiske fakultet

Spørsmål om forskerutdanning (ph.d.)

Kontaktpersoner på fakultet og institutt.

tavle med spørsmålstegn

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det aktuelle instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Trygve J. Svarstad (vikar)
Trygve.Svarstad@uib.no / 55 58 94 29

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Ståle Melve
Ståle.Melve@uib.no / 55 58 89 47

Institutt for fremmedspråk
Jan A. Johansen (vikar)
Jan.Johansen@uib.no / 55 58 93 78

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Anne Berit Apold
Anne-Berit.Apold@uib.no / 55 58 39 64

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Idunn Bjørlo Tandstad
Idunn.Tandstad@uib.no / 55 58 89 68

Senter for vitenskapsteori
Idunn Bjørlo Tandstad
Idunn.Tandstad@uib.no / 55 58 89 68

Det humanistiske fakultet
Elisabeth Akselvoll
Elisabeth.Akselvoll@uib.no / 55 58 80 99