Hjem
Det humanistiske fakultet
Ph.d.-utdanning

Spørsmål om ph.d.-utdanning ved Det humanistiske fakultet

Kontaktpersoner på institutt, senter og fakultet

tavle med spørsmålstegn
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det aktuelle instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
Sarah Sharif Hordvik / 55 58 94 29
Sarah.Hordvik@uib.no

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF)
Kirsten Johanne Bang / 55 58 89 47
Kirsten.Bang@uib.no

Institutt for fremmedspråk (IF)
Karoline Aksnes / 55 58 23 78
Karoline.Aksnes@uib.no

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)
Anna Kristina Polstar / 55 58 41 61
Anna.Polster@uib.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og
Senter for vitenskapsteori (SVT)

Idunn Bjørlo Tandstad / 55 58 89 71
Idunn.Tandstad@uib.no

Griegakademiet - Institutt for musikk (KMD)
Synnøve Fluge / 55 58 73 70
Synnove.Fluge@uib.no

---

Det humanistiske fakultet
Elisabeth Akselvoll / 55 58 80 99
hf-forskerutdaning@uib.no