Hjem
Det humanistiske fakultet

Spørsmål om forskerutdanning (ph.d.)

Kontaktpersoner på fakultet og institutt.

tavle med spørsmålstegn

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det aktuelle instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Anna Kristina Polster (vikar)
Anna.Polster@uib.no / 55 58 94 29

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Kirsten Johanne Bang
Kirsten.Bang@uib.no / 55 58 89 47

Institutt for fremmedspråk
Jan A. Johansen
Jan.Johansen@uib.no / 55 58 93 78

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Kontakt instituttet
post@lle.uib.nouib.no / 55 58 39 64

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Nina Bergheim Dahl
Nina.Dahl@uib.no / 55 58 89 68

Senter for vitenskapsteori
Nina Bergheim Dahl
Nina.Dahl@uib.no / 55 58 89 68

Det humanistiske fakultet
Elisabeth Akselvoll
Elisabeth.Akselvoll@uib.no / 55 58 80 99