Hjem
Det humanistiske fakultet
FRAMRAGENDE UNDERVISER

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Ingunn Lunde
FREMRAGENDE UNDERVISER: Professor i russisk, Ingunn Lunde, meritteres for å ha jobbet lenge, kreativt og systematisk med undervisningskvalitet på faget.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

– Jeg setter veldig stor pris på tilliten, sier professor i russisk språk og litteratur, Ingunn Lunde, i det hun får vite om tildelingen i fakultetsstyret 29. oktober.

Hun synes det er fint at det snakkes mer om undervisning nå enn før, og ser på en slik meritteringsordning som én av flere måter å øke fokuset på og statusen til undervisningen.

Lunde underviser og veileder i russisk språk, litteratur og kultur på alle nivå, fra bachelor til ph.d. Fra hun begynte å undervise på universitetsnivå for 25 år siden, har hun beveget fokuset fra fagformidling i form av forelesninger, til studentaktive undervisningsformer.

Engasjement, variasjon og trygge rammer

På spørsmål om hva hun selv legger i god undervisning, trekker hun frem evnen til å begeistre og engasjere studentene. Hun legger også vekt på variasjon, god gruppedynamikk og etablering av trygge rammer som gjør det mulig å utfordre studentene faglig.

Lunde berømmes for å ha jobbet lenge, kreativt og systematisk med undervisningskvalitet på faget, og sier hun har lært mye underveis. 

– Jeg er blitt mer fleksibel og kreativ med tanke på undervisningsformer. Jeg har også arbeidet en del med digitalisering, særlig produksjon av læringsvideoer og forberedelsespakker, og blitt bedre til å tenke ut helhetlige opplegg som har en god dose studentaktiv læring i seg.  

Håper å inspirere andre

Lunde har jobbet tett sammen med andre miljøer som arbeider med utdanningskvalitet, blant andre bilologene ved BioCEED, som har status som senter for fremragende utdanning.

– Det finnes mye god undervisningspraksis på tvers av fakulteter og fag på UiB, og dermed får man også nye ideer og inspireres til å øke kvaliteten i sitt eget undervisningsmiljø, forteller hun. 

Lunde har flere planer fremover. Det ene er å bidra til bredere erfaringsdeling mellom alle de gode initiativer innen undervisning som allerede finnes. Det andre – og det kan fort bli hennes nye hjertebarn – er en plan om å få til et kull-overgripende prosjekt på russisk, som kanskje også kan inspirere andre fag. 

– Jeg ser for meg en formidlingsfestival der studentene kan jobbe med emner de interesserer seg spesielt for – enten det nå er russisk sjakk, romfart, rap-kultur eller neverbrev – og formidle, på alskens mulige plattformer, fra blogginnlegg til videoer til foredrag og poster, forteller hun. 

– Kanskje vi kan få til å skape en ny, ekstra-kurrikulær tradisjon for en slik årlig formidlingsfestival – det hadde vært noe!

Merittert forsker og fremragende underviser

– Ingunn Lunde er et godt eksempel på at en merittert forsker også kan være en fremragende underviser. Det er første gangen fakultetet deler ut en slik status, og nivået legges høyt når vi nå deler den ut til henne, sier visedekan for utdanning, Svein Ivar Angell.  

– Ingunn er en fagperson som alle bør strekke seg etter, påpeker han. 

I 2018 mottok hun Spurveugleprisen, fakultetets pris for utdanningskvalitet.

– Det er imponerende å se hvordan hun har jobbet kreativt og systematisk med undervisningskvalitet over mange år. Hun utvikler ikke bare nye undervisningsmetoder, men gjør det på en måte som ivaretar det faglige, understreker Angell.

Han mener at utgangspunktet for å kunne gi god undervisning er faglig dyktighet.

Økt status til undervisning

Angell har ledet styringsgruppen som har vurdert kandidatene som har søkt om statusen. 

– Ved å innføre meritteringsordningen gir vi mer oppmerksomhet og økt status til undervisning og kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til undervisning. Det er til det beste for studentene, og for samfunnet som investerer mye i undervisningen vi gir ved universitetet, mener han.

Angell har troen på at Lunde vil løfte undervisningskvaliteten enda et nivå.

– Lunde blir viktig i fakultetets videre arbeid med å heve utdanningskvaliteten. Komiteen har lagt stor vekt på at Lunde driver utviklingsarbeid på en slik måte at det kommer det kollektive til gode.

Angell vil samtidig berømme hele fagmiljøet ved Institutt for fremmedspråk, som han mener generelt jobber godt med utdanningskvalitet, og på en måte som hele miljøet drar nytte av.