Hjem
Det humanistiske fakultet

Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet. Vedtatt i fakultetsstyret 29.10.2019.

Hovedinnhold

Programstyret for forskerutdanningen består av FFUs medlemmer. I tillegg har Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) observatørstatus, med professor Jill Halstead som representant og professor/instituttleder Randi Rolvsjord som vara. 

Mandat for programstyret

Programstyret skal:

  • sikre at ph.d.-utdanningen har høy kvalitet og gjennomføres som nedfelt i gjeldendeprogrambeskrivelse, kvalitetssystem, ph.d.-forskrift og strategi.
  • ha overordnet ansvar for kvalitetssikring og godkjenning av nye emnetilbud.
  • ha overordnet faglig ansvar for utvikling og gjennomføring av de studiepoengene iopplæringsdelen som er knyttet til overførbare ferdigheter.
  • ha overordnet faglig ansvar for å godkjenne eksterne studiepoeng i overførbareferdigheter.
  • ha overordnet tilsyn med kandidatene som er tatt opp til forskerutdanning ved fakultetet(fremdriftsrapportering, midtveisevaluering, kandidatgjennomstrømning m.m.) basert pårapporter fra grunnenhetene.
  • revidere fakultetets ph.d.-program og utfyllende retningslinjer ved behov.
  • behandle saker som henvises til programstyret fra dekan/prodekan.