Hjem
Det humanistiske fakultet
digitale gjesteforelesninger

Hva rører seg i dagens Kina

Seks fremragende internasjonale forskere vil dette semesteret ta pulsen på, og dele sin innsikt om utviklingen i dagens kinesiske samfunn.

Utsikt til Shanghai
Foto/ill.:
Simon Zhu / Unsplash

Hovedinnhold

Velkommen til en digital forelesningsrekke om aktuelle saker fra dagens Kina!

Kina er et land med store motsetninger og kontraster, og et land som svever mellom idealisering og demonisering. Mens noen roser hvor effektive Kina er til å implementere politiske prioriteringer, kritiserer andre det autoritære politiske systemet som undertrykker uenighet.

Med sin nyervervede globale økonomiske og politiske makt, blir disse motsetningene ytterligere forsterket. I Europa blir Kina sett på som både en strategisk partner og en systemisk rival. Spørsmålet er hvordan man skal håndtere et Kina som vokser både økonomisk og politisk.

Lær mer om Kina og det kinesiske folket

For å forstå motsetningene som kjennetegner kinesisk politikk, samfunn og økonomi, samt å finne måter å samarbeide på, må vi øke vår forståelse av Kina, og lære å kommunisere med det kinesiske folket.

Moderne Kina-studier spiller en viktig rolle i dette arbeidet. I det tverrfaglige feltet dykker forskerne inn i tema som klimafornektelse, sosiale protester, digital økonomi og mye mer. Ved å stille spørsmål ved de rådende forestillingene om Kina som når oss via mediene, kan forskerne ikke bare redegjøre for, men også forklare kompleksiteten som kjennetegner både det tidligere og dagens Kina.

Til denne forelesningsrekken ​​kommer et lite utvalg Kina-forskere og deres arbeider til Bergen. Vi ønsker å invitere studenter, ansatte og den bredere offentligheten til å lære mer om hva som rører seg i dagens kinesiske samfunn, og å delta i diskusjoner.

Forelesninger

Tidspunkt: Kl. 12-13.30