Hjem
Det humanistiske fakultet
DIGITALE GJESTEFORELESNINGER

Det kinesiske kommunistpartiet fyller 100 år

Denne høsten vil seks fremragende og internasjonalt anerkjente historikere dele sin kunnskap og innsikt om det kinesiske kommunistpartiet og dets historie.

The Centenary of the Chinese Communist Party
Foto/ill.:
Nick Fewings / Unsplash

Hovedinnhold

Det kinesiske kommunistpartiet har i år feiret sitt 100-årsjubileum på pompøst vis.

I dag har partiet over 92 millioner medlemmer, og har i over 70 sammenhengende år styrt et land på hele 9,6 millioner kvadratkilometer. I sin tale 1. juli, som offisielt markerte partiets hundreårsjubileum, uttalte den øverste lederen Xi Jinping at Kinas fremvekst er en "historisk uunngåelighet", og understrekte at partiet er kommet for å bli. Den klare talen vekket bred internasjonal oppmerksomhet og debatt om Kinas posisjon og hvordan landet ville forme vår fremtid.

Kinas posisjon i verden har klart endret seg de siste 70 årene, og partiets bidrag til landets utvikling er ubestridelig. Imidlertid er historien til det kinesiske kommunistpartiet like broket og variert som landet selv. For å forstå Kina i dag er det derfor nødvendig å forstå organisasjonen som har styrt landet i over 70 år.

Denne forelesningsrekken har invitert seks fremragende og internasjonalt anerkjente historikere til å dele sin kunnskap og innsikt om det kinesiske kommunistpartiet og dets historie. Foredragene deres tar for seg en rekke spørsmål i ulike historiske epoker.

Chen Yung-fa fokuserer på en av de mest kritiske periodene i KKPs historie, og gir ny innsikt i arbeidet med å konsolidere organisasjonen og ideologien på 1940-tallet. Susanne Weigelin-Schwiedrzik og Anja Blanke forklarer måten partiet har skrevet sin egen historie, og partihistoriografiens rolle i det politiske regimet både tidligere og i dag. Julia Strauss belyser partiets innsats for å befeste makten etter at det hadde vunnet borgerkrigen og rivalen KMT hadde flyktet til Taiwan. Cui Jinke tar for seg til en periode da partiet nesten ble revet fra hverandre, og forklarer den komplekse dynamikken i fraksjonskampene i provinsene under kulturrevolusjonen. Timothy Cheek ser på det lange, nære og urolige forholdet mellom partiet og Kinas intellektuelle.

Forelesninger

15. september (10.30–12.00)Between Myth and Reality (Susanne Weigelin-Schwiedrzik)
29. september (18.00–19.30)The Party and its Intellectuals (Timothy Cheek)
20. oktober (10.30–12.00)Courting Mao’s Blessing (Cui Jinke)
27. oktober (10.30–12.00)Setting Cadres’ Minds Straight (Chen Yung-fa)
17. november (10.30–12.00)Debating Official History (Anja Blanke)
24. november (10.30–12.00)Consolidating Power after 1949 (Julia Strauss)