Hjem
Det humanistiske fakultet
YOUNG CAS FELLOW

Vadim Kimmelman valgt ut til Young CAS Fellow-programmet

Lingvist Vadim Kimmelman er en av to unge, fremragende forskere i Norge som skal delta i det toårige Young CAS Fellow-programmet. Han får midler til å forske på tegnspråk med utgangspunkt i en flerperspektiv tilnærming.

Vadim Kimmelman
I Young CAS Fellow-prosjektet skal Vadim Kimmelman undersøke et interessant og komplekst fenomen innenfor tegnspråk, nemlig helhetsklassifikatorer.
Foto/ill.:
Janne-Beate Buanes Duke

Hovedinnhold

Senter for grunnforskning (CAS) har valgt ut to nye forskere til Young CAS Fellow-programmet, en av dem er professor i lingvistikk Vadim Kimmelman ved UiB.

Målsettingen med Young CAS Fellow er å støtte fremragende yngre forskere. Programmet skal gi forskere muligheten til å bygge selvstendige nettverk av betydning for den videre forskerkarrieren og styrke deres erfaring som forskningsledere.

Med et flerperspektiv på tegnspråk

Vadim Kimmelman er professor i lingvistikk og vil lede Young CAS Fellow-prosjektet Whole‐entity classifiers in sign languages: a multiperspective approach.

I dette prosjektet vil han undersøke et interessant og komplekst fenomen innenfor tegnspråk, nemlig substitutorer (whole-entity classifiers på engelsk). Disse substitutorene er meningsfulle håndformer som blir brukt i avbildende tegn som beskriver bevegelse og sted på flere forskjellige tegnspråk.

– Fenomenet avbildende tegn ligger i skjæringspunktet mellom språk og gest, og egenskapene til slike avbildende tegn har forårsaket mange kontroverser innen tegnspråkfeltet, sier Kimmelman.

– Analysen av avbildende tegn har implikasjoner for generell lingvistikk og studiet av den menneskelige språklige kapasiteten og kommunikasjonen, fordi den tydeliggjør hvilke deler av språket som er universelt og tilstede både i tegnspråk og talespråk, og som er avhengig av kommunikasjonskanalen, forklarer han videre.

Får invitere sitt drømmeteam

– Det er veldig fint å bli en Young CAS Fellow, det kommer litt som en overraskelse, men jeg er veldig grad for at det skjedde, sier en svært fornøyd Vadim Kimmelman.

Det første året får han arrangere workshops for å utvikle sitt forskningsprosjekt og sitt nettverk. Her kan han invitere drømmekollegaer fra hele verden. Andre året får han samle drømmelaget sitt på CAS i Oslo for et forskningsopphold der det legges til rette for å vie all tid og oppmerksomhet til forskningsprosjektene. 

– Jeg skal organisere tre workshoper, to i Oslo og en i Bergen, for å diskutere temaet med forskjellige kollegaer som jeg har invitert å delta i denne forskningen, og i 2023 skal jeg ha et forskningsopphold i Oslo i to måneder, sammen med noen kollegaer slik at vi kan samarbeide intensivt. 

– Kollegaene jeg har invitert kommer fra Norge, Nederland og Tyskland, og jeg er veldig glad for at de har takket ja til å delta i dette prosjektet. Jeg tror at samarbeid er veldig viktig i feltet mitt, og jeg ser frem til diskusjoner og samarbeid, sier den nye Young CAS fellow'en.