Hjem
Det humanistiske fakultet
DIGITALE GJESTEFORELESNINGER

Europa-Kina-relasjoner

Seks fremragende og internasjonalt anerkjente historikere vil dele sin kunnskap og innsikt i forelesningsserien «Europa-Kina-relasjoner: Nasjonale perspektiver på forholdet til Kina i utfordrende tider».

Europe China Forum
Foto/ill.:
Friends of Europe on Flickr

Hovedinnhold

I løpet av de siste årene har forholdet mellom Europa og Kina hatt en dramatisk utvikling og blitt gjenstand for heftig internasjonal debatt.

Tradisjonelt sett har har en skepsis til hverandre eksistert hos begge parter, men det bilaterale forholdet har nylig gjennomgått en betydelig forverring, noe som gir både grunn til og muligheter for økt gjensidig mistillit. 

Spørsmål som involverer like konkurransevilkår innen handel og investeringer, menneskerettigheter og statusen til Hong Kong, har ført til uttalt kritikk fra mange i EUs institusjoner og hos europeiske nasjonale myndigheter. Kina motsetter seg denne kritikken som illegitim fordi den anses som en krenkelse av Beijings innenrikssaker. Som et resultat har forholdet mellom Europa og Kina nådd et enestående lavpunkt som kan skade de bilaterale båndene ytterligere, og som videre kan få kritiske implikasjoner for det internasjonale systemet.

På bakgrunn av de nåværende vanskelighetene vil denne digitale forelesningsserien utforske kjennetegnene, drivkreftene og utfordringene som preger Europa-Kina-relasjonene, og de politisk-diplomatiske holdningene overfor hverandre.

Siden Europa verken har én enkelt holdning til eller en enhetlig strategi overfor Kina, vil serien bruke en rekke nasjonale case-studier for å adressere status og særegenheter ved de bilaterale relasjonene. På det grunnlaget har dette initiativet som mål å tegne et mangesidig rammeverk for å forstå forholdet mellom Europa og Kina, hvor relevans vil bli gitt til forskjellene og særegenhetene til europeiske nasjoners samhandling med Beijing. Til slutt vil serien se nærmere på Kinas perspektiv på forholdet til Europa, en dimensjon som uten akuurat det bildet ville vært alt annet enn komplett.

Program:

21. februar
16.30-18   
Forholdet mellom Norge og Kina ved Marc Lanteigne
14. mars
16.30-18
Forholdet mellom Sørøst-Europa og Kina ved Plamen Tonchev
21. mars
16.30-18
Forholdet mellom Tyskland og Kina ved Jens Damm
4. april
16.30-18
Forholdet mellom det sentrale Øst-Europa og Kina ved Richard Q. Turcsanyi
20. april
18.00-19
Forholdet mellom Italia og Kina ved Francesca Ghiretti
2. mai
12.00-13
Forholdet mellom Kina og verden ved Cui Zhiyuan