Hjem
Det humanistiske fakultet
Prøveforelesning

Prøveforelesning : Åsmund Espeland (musikkpedagogikk)

Åsmund Espeland prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, fredag 9. desember 2022.

Hovedinnhold

Tema for prøveforelesningen

Hvorfor er det viktig med didaktisk improvisasjon i lærerutdanningen i musikk, både sett ut fra et større samfunnsperspektiv og fra et musikklærer-perspektiv?

Hva vil de viktigste momentene for å lykkes med et slikt didaktisk improvisasjonsfokus i utdanningen være og hvilke muligheter kan dette gi i forhold til rammevilkårene for musikkfaget i ungdomsskolen?

 

Åpent for alle interesserte!