Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prøveforelesning

Prøveforelesning : Åsmund Espeland (musikkpedagogikk)

Åsmund Espeland prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, fredag 9. desember 2022.

Main content

Tema for prøveforelesningen

Hvorfor er det viktig med didaktisk improvisasjon i lærerutdanningen i musikk, både sett ut fra et større samfunnsperspektiv og fra et musikklærer-perspektiv?

Hva vil de viktigste momentene for å lykkes med et slikt didaktisk improvisasjonsfokus i utdanningen være og hvilke muligheter kan dette gi i forhold til rammevilkårene for musikkfaget i ungdomsskolen?

 

Åpent for alle interesserte!