Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Disputas

Disputas: Åsmund Espeland (musikkpedagogikk)

Åsmund Espeland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, fredag 9. desember 2022.

Main content

Avhandlingens tittel

Didaktisk improvisasjon i musikkundervisning – ein studie av undervisningspraksisar i kulturskule og ungdomsskule

Opponenter

  1. Professor Eva Saether, Lund universitet
  2. Dosent Roy Aksel Waade, Nord universitet

Leder av komiteen

Professor Jill Halstead

Disputasleder

Dekan Frode Thorsen


Eksemplarer av doktorgradsavhandlingen vil være tilgjengelig til utlån under arrangementet.

Disputasen holdes på norsk.

Åpent for alle interesserte!