Hjem
Det humanistiske fakultet
Studentliv

Studentorganisasjoner og fagutvalg ved HF

Studentorganisasjoner og fagutvalg gjør en viktig jobb for at du skal trives som student, både faglig og sosialt. Her finner du informasjon om studentorganisasjoner og fagutvalg ved HF.

Studenter i Borggården på Sydnehaugen skole
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Studentmedvirkning

For Det humanistiske fakultet er det viktig at vi har studentmedvirkning i alle ledd. Dere som studenter har perspektiv og innsikt som er avgjørende for fakultet, instituttene og studieprogrammene. Gjennom engasjerte studenter som bidrar i råd og utvalg styrker det studentenes påvirkningsmuligheter, læringsmiljøet ved fakultetet og utviklingen av studieprogram og emner.

Som studentrepresentant i ulike råd og utvalg gir du en stemme til studentene og representerer studentenes ønsker og behov. Du kan være studentrepresentant både på program-, institutt- og fakultetsnivået er ulikt hvordan du kan bli studentrepresentant i de ulike rådene og utvalgene, men hvis du synes dette høres spennende ut kan du ta kontakt med studentorganisasjonen HSU eller ditt fagutvalg for mer informasjon.

Studentorganisasjoner

HF har sin egen studentorganisasjon, Humanistisk Studentutvalg (HSU). HSU står sentralt i det frivillige studentlivet ved fakultetet og koordinerer arbeidet mellom studenter, fagutvalg, instituttutvalg, fakultetsledelse og studentrepresentanter. 

Under HSU finnes det flere ulike studentorganisasjoner:
Ad fontes (studentdrevet pub)
Fadderstyret ved HF
HF-revyen

Hva er et fagutvalg?

Et fagutvalg er et organ bestående av frivillige studenter som jobber for å fremme studentenes sosiale og faglige studiehverdag. Fagutvalget representerer studentene og har som formål å være en stemme for studentene dere representerer, og fungere som et mellomledd mellom studentene og ledelsen på fakultetet/institutt.

Fagutvalget har ulike verv som leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og arrangement ansvarlig, som ofte velges ved allmøte i begynnelsen av hvert semester. Styret består av 8-10 medlemmer, der alle studentene har mulighet til å stille til valg. Fagutvalget holder både faglige og sosiale arrangementer med mål om å øke kunnskap om videre studie- og arbeidsmuligheter, samt skape et større samhold og engasjement blant studentene. Å være en del av et fagutvalg er givende arbeid, der du er med på å skape et bedre miljø på ditt studie.

Hvordan bli med i et fagutvalg?

Alle studenter kan bli med i fagutvalg, uansett om du er ny studenten eller har vært student flere år. De fleste institutt på HF har oversikt over fagutvalgene ved sitt instutt. Hvis du trenger hjelp til å finne informasjon eller ønsker å starte opp et fagutvalg kan du ta kontakt med din studieveileder eller sende en e-post til hsu@uib.no