Hjem
Det humanistiske fakultet
Konferanse

Humaniora møter kunstig intelligens

Det humanistiske fakultet ved UiB og UHR-Humaniora inviterer til konferanse om kunstig intelligens og humaniora.

Grafisk bilde av en hjerne laget av KI
Foto/ill.:
Shutterstock

Hovedinnhold

Kunstig intelligens (KI) har åpnet nye muligheter for hvordan vi kommuniserer, skaper kunst og deltar i demokratiet. Likevel, mens utvikling av KI ofte ledes av kvantitative vitenskapsgrener, står vi overfor et voksende behov for humanistisk innsikt. Humanioras dybdeforståelse av tekster og kulturelle uttrykk er avgjørende for å veilede KIs utvikling på måter som både respekterer og reflekterer menneskelig erfaring og kulturelt mangfold. 

Målet med konferansen er å understreke humanioras viktige rolle i utviklingen og forståelse av KI. Vi ønsker derfor skape et forum hvor humanistiske forskere kan dele kunnskap, utforske nye ideer og metoder, samt bygge nettverk som kan styrke humanioras bidrag til KI-forskningen. Konferansen vil derfor kunne belyse KIs etiske, kulturelle og samfunnsmessige implikasjoner, og hvordan humaniora bidrar og kan bidra i denne utforskingen.

Konferansier:
Hilde Sandvik, journalist og tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.

Program

09.00

Velkommen!

Pinar Heggernes, prorektor og leder for styringsgruppen UiB AI åpner konferansen sammen med Frode Helland, dekan ved Det humanistiske fakultet ved UiO og leder for UHR-Humaniora, og Camilla Brautaset, dekan ved Det humanistiske fakultet ved UiB 

09.15

Hvorfor trenger KI humaniora?  

Hva er språkmodeller egentlig?   
Samia Touileb er førsteamanuensis i språkteknologi og forsker hovedsakelig på etiske og sosiale utfordringer ved språkteknologiske modeller.  I dette foredraget viser hun hvordan språkmodeller trenes, hva slags data de er bygget på, og hvordan de stadig blir mer avanserte. Touileb viser eksempler på hva språkmodeller kan brukes til, i tilleg til å dele noen eksempler som illustrerer mulige utfordringer og problemstillinger ved bruk av språkmodeller. 

Kan kunstig intelligens forstå språk? ChatGPT og andre store språkmodeller viser imponerende resultater i en rekke oppgaver, som for eksempel spørsmålsbesvarelse, oversettelse og oppsummering. Selv oppgaver som å skrive dikt eller lage korte historier blir nå utført av språkmodeller. Men hvordan forstår egentlig en språkmodell innholdet i en tekst?  Pierre Lison er sjefsforsker ved Norsk Regnesentral hvor han jobber med maskinlæring og språkteknologi. Han inviterer oss med til en utforsking av hva som skiller en språkmodell fra menneskelig språkforståelse. 

Er kunstig intelligens bra for samisk? 
Hva kan store språkmodeller lære om språk med begrenset tekstmateriale, og hvordan påvirkes resultatene når modellene forsøker å kompensere for mangel på tekst ved å inkludere alle språk i samme analyse? Hilde Sandvik møter Trond Trosterud til samtale om Hvordan kunstig intelligens vil påvirke små språk som samisk.  Trond Trosterud er professor i samisk språkteknologi og leder av Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.  

10.00Pause
10.30

Keynote:

The AI Mirror: Reclaiming our Humanity in an Age of Machine Thinking
Shannon Vallor , professor ved Edinburgh Futures Institute, University of Edinburgh. Artificial intelligence (AI) technologies increasingly claim to be able to tell us who we are, what we want, what we can do, and where we will go. Yet these predictions reflect only the choices we have already made, not those still open to us. In this talk, Professor Vallor acknowledges the power and utility of these new algorithmic mirrors, while exposing the deception in their promise to define humanity and guide our shared futures.

11.30Lunsj
12:30

Kunst, medier og KI 

KI-forestillinger og humanioras sentrale rolle: Mellom hype, dystopi og hverdagsliv 
Taina Bucher, professor og forskningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I dette innlegget tar utgangsounkt i  “HumAIn: Reimagining AI” som er et nytt møtested for tverrfaglig forskning og utdanning innen humanistiske perspektiver på KI. Hubben utforsker både eksisterende historier og narrativ omkring KI, i tillegg til å ha et uttalt mål om å utvikle nye forestillinger og fortellinger omkring hva KI kan og bør være.   

AI as Artistic Intelligence
David Jhave Johnston is a digital-poet writing in emergent domains: A.I., 3D, VR, and code. Author-programmer of the multimedia human + A.I. writing art-project ReRites (Anteism Books, 2019), the theoretical-history Aesthetic Animism: Digital Poetry's Ontological Implications (MIT Press, 2016), and many online multimedia literary explorations at www.glia.ca. He is currently employed as an Ai-narrative researcher at the UiB Centre for Digital Narrative from August 2023-26 on a team investigating Extending Digital Narrative. He will show and discuss a couple examples of #genAI as "artistic intelligence", using AI to simulate and stimulate insights into questions of identity. 

AIwriting: Creative Practice as a Critical Method for Investigating Large Language Models
In this talk Scott Rettberg explores AI chatbots and text-to-image generation systems as writing environments, and in turn considers how the production of sustained creative works in these environments can serve as critical digital humanities method that reveals the structure, biases, operations and effects of the models themselves. It considers the importance and function of human writing, or “cyborg authorship” within these computational environments, and their potentialities for new genres of dialogic digital narrative. Scott Rettberg is the Director of the Center for Digital Narrative and a professor of Digital Culture at the University of Bergen.

13.30Pause
14.00

Shaking the black box: Creative approaches to generative models 
In this talk Gabriele de Seta showcases some creative approaches to generative models, which use machine learning to synthesize various kinds of content such as text, images, videos or sounds. Inspired by Malte Ziewitz's idea of "shaking the black box", he proposes to a more critical and reflexive interaction with these new computational actors. Gabriele de Seta is, technically, a sociologist. He holds a PhD from the Hong Kong Polytechnic University. De Seta was part of the ERC-funded project “Machine Vision in Everyday Life” at the University of Bergen and is currently leading the ALGOFOLK TMS-funded project at the University of Bergen. 

Avsluttende diskusjon
Hilde Sandvik inviterer til oppsummering og paneldiskusjon med:

Shannon Vallor, professor at Edinburgh Futures Institute, University of Edinburgh
Pinar Heggernes, prorektor og leder for styringsgruppen UiB AI
Taina Bucher, professor og forskningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
Samia Touileb, Samia Touileb,  Førsteamanuensis i språkteknologi ved Universitetet i Bergen
Scott Rettberg, Professor and Director for Center for Digtial Narrativ ved Universitetet I Bergen

15:00

Takk for i dag!