Hjem
Det humanistiske fakultet

Verneombod ved fakultetet

Verneomboda skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneomboda har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnarar for leiinga.

Hovedinnhold

Verneombod vert vald for to år av gongen. Noverende funksjonsperiode for verneomboda er 2021–2022.

Hovudverneombod ved Det humanistiske fakultet er Eli Kristine Knudsen, varaverneombod er Charlotte Hallberg.

Ombod på einingane: