Hjem
Det humanistiske fakultet

Lesesalar ved Det humanistiske fakultet

Alle studentar ved Det humanistiske fakultet har tilgang til lesesalar.

To studenter sitter og leser på lesesalen
På toppen av Sydneshaugen skole er det skråtak og godt leselys gjennom takvindauga.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Lesesalar på Sydneshaugen skole

Lesesalane er felles for alle studentar på årsstudium og bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet. Du finn lesesalar i første og fjerde etasje på Sydneshaugen skole.

Opningstider:

  • Måndag-fredag kl. 7-23
  • Laurdag kl. 7-20
  • Søndag kl. 7-23
  • Helligdagar stengt for andre enn masterstudentar

Dersom porten til Sydneshaugen skole er stengt, kan du bruke inngang E (frå Ivar Aasens gate).

Leseplassar på Bibliotek for humaniora

Det er om lag 100 leseplassar i bygget.

Lesesalar for masterstudentar

Lesesalar for masterstudentar i HF-bygget og på Sydneshaugen skole (det er nokre plassar også i andre bygg), er tilgjengelege med kort mellom kl. 07.00 og 23.45 alle dagar, også i ferieperiodar og på helligdagar.

Lesesalar og PC-stover for masterprogram blir fordelt i samarbeid mellom fagutval/HSU og fakultetet. Dei som ønsker fast lesesalsplass, må søke om dette kvart semester. Lesesalsplassane blir fordelt etter retningslinjer.

HSU og lesesalsansvarlege fordeler plassar etter innkomne søknadar. Ta kontakt med Humanistisk studentutvalg dersom du har spørsmål.