Hjem
Det humanistiske fakultet

Godkjenning av tidligare utdanning ved Det humanistiske fakultet

Du kan søkje om å få bruke anna utdanning som del av bachelor- eller mastergraden din ved Det humanistiske fakultet. Dette gjeld både norsk og utanlandsk utdanning.

Godkjenning av ekstern utdanning

Dersom du skal reise på delstudium i utlandet gjennom ein UiB-avtale, finns det eigne godkjenningsprosedyrar.

Om du har utdanning fra ein annan norsk utdanningsinstitusjon som du vil søkje om å få bruke i graden din ved UiB, treng du ei original karakterutskrift og/eller originalt vitnemål fra studiestaden din.

Ved utanlandsk utdanning er det viktig å kunne dokumentere heile utdanninga med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhald av utdanninga.

Ta med originaldokumentasjonen til Infosenteret ved HF for skanning/kopiering, og fyll ut eit skjema der du oppgir kva du vil bruke desse emna til i graden din. Skjema finn du på Infosenteret eller nedst på denne sida og fylle det ut på førehand.

Søknadane blir saksbehandla vidare på institutta.

Innpassing av examen philosophicum eller examen facultatum

Dersom du har fullført examen philosophicum (ex.phil.) og /eller examen facultatum (ex.fac.) ved eit anna fakultet ved Universitetet i Bergen, vil dette være godkjent også dersom du bytter over til eit studieprogram ved Det humanistiske fakultet.

Dersom du skal søkje om innpassing av ex.phil. og/eller ex.fac. finn du eit eige søknadsskjema for det nedst på denne sida. Krav til dokumentasjon er karakterutskrift frå ekstern lærestad.

Dei som har fullført ein bachelorgrad ved ein annan norsk eller utanlandsk utdanningsinstitusjon, som ikkje har krav om ex.phil. eller ex.fac., vil få formelt fritak frå ex.phil. eller ex.fac. ved Det humanistiske fakultet. Du nyttar same søknadsskjema som nevnt ovanfor. Ver merksam på at du ved søknad om fritak på bakgrunn av fullført grad, må vise fram originalt vitnemål på Infosenteret ved HF.

For informasjon om reglar i høve innpassing av ex.phil./ex.fac., sjå Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.