Hjem
Det humanistiske fakultet

Forskerskoler

Det finnes både lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler.

undervising
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet tilbyr følgende forskerskole:

I tillegg til forskerskolen som tilbys av fakultetet kan stipendiater knytte seg til og delta på kurs/seminarer i regi av andre forskerskoler, som for eksempel:

De fleste av våre kandidater får sin opplæring i tilknytning til én eller flere forskergrupper som organiseres på instituttnivå.