Hjem
Det humanistiske fakultet

Godkjenning av studieopphald i utlandet ved Det humanistiske fakultet

Du må søke om førehandsgodkjenning av emna du planlegg å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studia du har gjennomført etter at du kjem heim frå utenlandsopphaldet.

Bilde fra Freie Universität Berlin
Du kan reise ut på en av UiB sine sentrale avtaler eller på en av avtalene ved fakultetet eller instituttet ditt.
Foto/ill.:
Freie Universität Berlin

Hovedinnhold

Alle studentar som skal reise på utveksling må først søke om førehandsgodkjenning av emna du skal ta i utlandet, og når du kjem heim etter opphaldet, må du søke om endeleg godkjenning av emna du har tatt eksamen i.

Førehandsgodkjenninga gir deg rett til støtte frå Lånekassen til utveksling, og vi registrerer i utdanningsplanen din at du planlegg å ta emner ved eit anna universitetet.

Når du er ferdig med opphaldet og søker om endeleg godkjenning av studiet ditt, er det for at opphaldet skal bli registrert i utdanningsplanen din. Når siste godkjenning er på plass, blir utvekslingsopphaldet rapportert til Lånekassen som ein del av utdanninga di ved UiB.

Søknadsskjema

Før opphaldet:

Etter opphaldet: