Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Godkjenning av studieopphald i utlandet ved Det humanistiske fakultet

Du må søke om førehandsgodkjenning av emna du planlegg å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studia du har gjennomført etter at du kjem heim frå utenlandsopphaldet.

Alle studentar som skal reise på utveksling må først søke om førehandsgodkjenning av emna du skal ta i utlandet, og når du kjem heim etter opphaldet, må du søke om endeleg godkjenning av emna du har tatt eksamen i.

Førehandsgodkjenninga gir deg rett til støtte frå Lånekassen til utveksling, og vi registrerer i utdanningsplanen din at du planlegg å ta emner ved eit anna universitetet.

Når du er ferdig med opphaldet og søker om endeleg godkjenning av studiet ditt, er det for at opphaldet skal bli registrert i utdanningsplanen din. Når siste godkjenning er på plass, blir utvekslingsopphaldet rapportert til Lånekassen som ein del av utdanninga di ved UiB.

Søknadsskjema

Før opphaldet:

Etter opphaldet: