Hjem
Det humanistiske fakultet

Publikasjoner

Et utvalg vitenskapelige publikasjoner utgitt av forskere ved Det humanistiske fakultet.

gamal bok
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

I oversiktene under finner du lister over publikasjoner utgitt av forskere ved de ulike instituttene og sentrene ved fakultetet. Dataene er hentet fra publiseringsdatabasen Cristin og inneholder alle typer publikasjoner, fra artikler til monografier, men også annen forskningsaktivitet og formidling.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Institutt for fremmedspråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for vitenskapsteori

Under kan du lese om et utvalg bokutgivelser fra forskere og undervisere ved Det humanistiske fakultet.