Hjem

Det humanistiske fakultet

Samarbeid med skular

Det humanistiske fakultet har innleidd samarbeid om undervisning, rettleiing, pedagogisk utviklingsarbeid og praksis i utvalde humanistiske fag med St. Paul gymnas og Amalie Skram videregående skole.

Studenter på forelesning.
Foto:
Sandra Jecmenica

På sidene nedanfor finn du blant anna oversikter over faglege og administrative kontaktpersonar ved institusjonane.