Hjem
Det humanistiske fakultet

Beredskap ved Det humanistiske fakultet

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og sikkerheit. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap.

Symboler til nødnummer
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Den første som oppdagar ei alvorleg hending er ansvarleg for å varsle.

Ring først nødetatane:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Gi beskjed om:

 • Kven du er
 • Kva som har skjedd
 • Kvar det har skjedd
 • Skadeomfang

Ring deretter:

 • UiBs vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81
 • Fakultetsdirektøren 908 85 702

Beredskapsplanen trer i kraft ved alvorlege hendingar og kriser, slik som:

 • Skade på ytre miljø
 • Brann og eksplosjon
 • Lekkasje/vannskade
 • Skade på tilsett, student eller gjesteforskar i samband med aktivitet i regi av UiB
 • Hending på felt [og tokt]
 • Hendingar som kan eskalere
 • Terrorhandling eller trussel

Les mer: Beredskapsplan ved Det humanistiske fakultet