Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Beredskap ved Det humanistiske fakultet

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og sikkerheit. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap.

Symboler til nødnummer
Photo:
www.colourbox.com

Den første som oppdagar ei alvorleg hending er ansvarleg for å varsle.

Ring først nødetatane:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Gi beskjed om:

 • Kven du er
 • Kva som har skjedd
 • Kvar det har skjedd
 • Skadeomfang

Ring deretter:

 • UiBs vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81
 • Fakultetsdirektøren 908 85 702

Beredskapsplanen trer i kraft ved alvorlege hendingar og kriser, slik som:

 • Skade på ytre miljø
 • Brann og eksplosjon
 • Lekkasje/vannskade
 • Skade på tilsett, student eller gjesteforskar i samband med aktivitet i regi av UiB
 • Hending på felt [og tokt]
 • Hendingar som kan eskalere
 • Terrorhandling eller trussel

Les mer: Beredskapsplan ved Det humanistiske fakultet