Hjem
HMS-portalen
Arbeid i laboratorie

Arbeid i laboratorie

Informasjon om verne- og sikkerhetstiltak, arbeidsinstrukser, regler og rutiner for arbeid i laboratorium, og håndtering av farlig avfall.

Laboratorie
Foto/ill.:
UiB
Tilknyttet innhold