Hjem
HMS-portalen
Biologiske risikofaktorer, genmodifiserte organismer

Biologiske risikofaktorer og genmodifiserte organismer

Informasjon om biologiske risikofaktorer, genmodifiserte organismer og komite for biosikkerhet

Hovedinnhold

Biologiske risikofaktorer er levende eller dødt biologisk materiale som kan gi skadevirkninger for mennesker eller miljø. Eksempler på biologiske risikofaktorer er bakterier, sopp, virus m.m.

Biologiske risikofaktorer finnes over alt. På laboratorier, i industrien, ved pasientkontakt, arbeid med forsøksdyr og fisk, på reiser, ved avfallssortering, fra infiserte sprøytespisser og i inneklimaet for å nevne noen. De aller fleste er ufarlige og nødvendige, men mange mikroorganismer kan allikevel gi helseskader, sykdom og allergi.

For helsefarlig biologisk materiale skal det utarbeides informasjonsblad som inneholder opplysninger om

  • navn
  • leverandør
  • helseskadelige egenskaper
  • smittefare
  • risikomoment
  • forebyggende vernetiltak
  • førstehjelpsbehandling.

UiB har utarbeidet et rapporterings-skjema som kan benyttes, og dette skjemaet kan man laste opp i stoffkartoteket Chemical Manager, EcoOnline. Her er en enkel protokoll for hvordan det gjøres.

Komite for biosikkerhet

Det er etablert en komite for biosikkerhet. Komiteen skal være et rådgivende organ ved UiB i forbindelse med bruk av biologiske risikofaktorer og genmodifiserte organismer. Komiteen skal rådgi enheter i forbindelse med godkjenninger og søknader, påse at regelverk til enhver tid er oppdatert og bistå ved spørsmål om risikovurdering.

Henvendelser til komiteen kan gjøres via selvbetjeningsportalen UiBHjelp, velg kategorien "Få hjelp".

Retningslinjer

Retningslinjer for biologiske risikofaktorer

Retningslinjer for genmodifiserte organismer