Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Besøk fra Sørlandet sykehus

Tirsdag 31. mai fikk IGS og Det medisinske fakultet besøk av Sørlandet sykehus og representanter for Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo Campus Sør samt flere samarbeidende kommuner i Agder.

Tre representanter for Sørlandet sykehus og samarbeidende kommuner og universitet
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Formålet med besøket var å øke kunnskap om samarbeidet mellom ulike helseaktører i vest, samt å knytte nye kontakter. I tillegg var det en fin anledning for kolleger fra IGS å lære mer hvordan man jobber med helse på Sørlandet. 

Etter en kort velkomstinnlegg av instituttleder Guri Rørtveit og klyngefasilitator ved Alrek helseklynge, Berit Angelskår, startet Lars Bergesen fra Kunnskapskommunen, Bergen kommune første sesjon i programmet med sitt innlegg om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) som Bergen kommune og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest leder. 

Deretter var Rørtveit tilbake på podiet for å snakke om PraksisNett, før Silje Mæland tok over stafettpinnen med innlegg om Bergen i endring-prosjektet som hun er leder for. Rett før lunsj skulle Isabel Sebjørnsen fra NORCE ta over ordet med sitt innlegg om eldre i den akuttmedisinske kjeden. 

Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus Nina Mevold, rektor ved UiA Sunniva Whittaker, fagdirektør ved Sørlandet sykehus Susanne Hernes og kommunedirektør i Kristiansand Camilla Dunsæd ga etter lunsj en kort orientering om pågående prosesser i Agder, der blant annet desentralisering av medisinutdanning og helsefelleskapets analysegruppe sto i fokus. 

Videre i programmet tok Steinar Hunskår pulsen på fastlegekrisen med sitt innlegg om det nye FRONESIS-prosjektet til FAM. Tine Nordgreen orienterte tilhørerne om eMeistring og Digiflex Helse før dagens siste innleder Lars Peder Bovim fra Høgskulen på Vestlandet og Idrettsklynge Vest fikk æren av å avslutte arrangmentet med sitt innlegg om energikonsulenter og møteplassen Knutepunktet