Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

Tar opp kampen mot hackerne

Universitetet i Bergen hyrer to verdensledende kryptologer og styrker Norges forsvar mot cyberangrep. Dermed får universitetet, i samarbeid med Simula-UiB, et av de største forskningsmiljøene innen kryptografi i Nord-Europa.

Cyber-sikkerhet, illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Verdien av tilstrekkelig beskyttelse mot cyberangrep og digital spionasje kan måles i kroner og øre, sier Pinar Heggernes, instituttleder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun peker på at det nylige angrepet mot Hydro allerede kan ha kostet over 350 millioner kroner. I tillegg kommer potensielle trusler mot alle aspekter av samfunnet, som personvern, nasjonal strømforsyning, banktjenester eller digital spionasje og manipulasjon som reduserer suvereniteten til en hel nasjon.

– Skal vi styrke cybersikkerheten vår må vi satse på kryptologi. Det krever en bred og dyp forskning innen informatikken, sier Heggernes.

IKT-sikkerhetsmiljøet i Bergen forsterker sin og Norges posisjon ved å rekruttere to internasjonale toppeksperter innen kryptologi: Andrey Bogdanov og Vincent Rijmen. De to forskerne blir begge tilknyttet Selmersenteret, et forskningssenter innen kryptografi, kodeteori og datasikkerhet ved universitetet.

Vincent Reijmen og Andrey Bogdanov

STYRKER KRYPTOFORSKNING: UiB tilsetter to kryptoeksperter, Vincent Rijmen (t.v) og Andrey Bogdanov.

Foto/ill.:
Privat

Bogdanov går inn i en full professorstilling. Han er meddesigner av flere kryptografiske algoritmer dedikert til «Tingenes internett»-enheter, nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. Han har også utviklet ulike teknikker for å vurdere sikkerhetsstyrken i algoritmer som brukes i trådløs nøkkeltilgang til biler. I tillegg til sine bidrag til akademia har han også et nært samarbeid med industrien, inkludert SONY, VISA, NXT og NTT. Han er grunnlegger og administrerende direktør i det danske sikkerhetsselskapet Cybercrypt, som utvikler kryptoteknologi for å beskytte kunder mot cyberangrep.

Rijmen går inn i en professor II-stilling ved Selmersenteret. Han er en av to designere bak den desidert mest brukte kryptoalgoritmen i verden: Advanced Encryption Standard. Den blir brukt til å holde data hemmelig og sikrer at data ikke kan misbrukes og endres uten godkjenning. Den er sikker nok til å beskytte statlig informasjon, og brukes i over to milliarder enheter og nesten alle sikkerhetsapplikasjoner.

– Det at to forskere av dette kaliberet ønsker å komme til Selmersenteret viser forskningsstyrken til senteret. Sammen med Simula-UiB har Bergen et av landets største forskningsmiljø innen IKT-sikkerhet, sier Heggernes.

Universitetet i Bergen utdanner eksperter innen IKT-sikkerhet på tre nivå: bachelor, master og ph.d. Alle disse tre nivåene tilbys i samarbeid mellom Institutt for informatikk ved UiB og Simula-UiB.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har i sin siste rapport framhevet at Norge har et behov for generell sikkerhetskompetanse så vel som spesialistkompetanse innenfor IKT-sikkerhet og at man trenger flere studieplasser på masternivå innen kryptografi.

– Vi er klare til å ta denne utfordringen, sier Heggernes. 

Simula-UiB er en satsning mellom Simula og UiB på informasjonssikkerhet. Regjeringen har i tillegg bevilget midler direkte til denne satsningen. Simula-UiB har også nylig tilsatt to anerkjente kryptologer.