Home
Department of Informatics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Tar opp kampen mot hackerne

Universitetet i Bergen hyrer to verdensledende kryptologer og styrker Norges forsvar mot cyberangrep. Dermed får universitetet, i samarbeid med Simula-UiB, et av de største forskningsmiljøene innen kryptografi i Nord-Europa.

Cyber-sikkerhet, illustrasjonsbilde
Photo:
Colourbox

Main content

– Verdien av tilstrekkelig beskyttelse mot cyberangrep og digital spionasje kan måles i kroner og øre, sier Pinar Heggernes, instituttleder ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hun peker på at det nylige angrepet mot Hydro allerede kan ha kostet over 350 millioner kroner. I tillegg kommer potensielle trusler mot alle aspekter av samfunnet, som personvern, nasjonal strømforsyning, banktjenester eller digital spionasje og manipulasjon som reduserer suvereniteten til en hel nasjon.

– Skal vi styrke cybersikkerheten vår må vi satse på kryptologi. Det krever en bred og dyp forskning innen informatikken, sier Heggernes.

IKT-sikkerhetsmiljøet i Bergen forsterker sin og Norges posisjon ved å rekruttere to internasjonale toppeksperter innen kryptologi: Andrey Bogdanov og Vincent Rijmen. De to forskerne blir begge tilknyttet Selmersenteret, et forskningssenter innen kryptografi, kodeteori og datasikkerhet ved universitetet.

Vincent Reijmen og Andrey Bogdanov

STYRKER KRYPTOFORSKNING: UiB tilsetter to kryptoeksperter, Vincent Rijmen (t.v) og Andrey Bogdanov.

Foto/ill.:
Privat

Bogdanov går inn i en full professorstilling. Han er meddesigner av flere kryptografiske algoritmer dedikert til «Tingenes internett»-enheter, nettverket av gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. Han har også utviklet ulike teknikker for å vurdere sikkerhetsstyrken i algoritmer som brukes i trådløs nøkkeltilgang til biler. I tillegg til sine bidrag til akademia har han også et nært samarbeid med industrien, inkludert SONY, VISA, NXT og NTT. Han er grunnlegger og administrerende direktør i det danske sikkerhetsselskapet Cybercrypt, som utvikler kryptoteknologi for å beskytte kunder mot cyberangrep.

Rijmen går inn i en professor II-stilling ved Selmersenteret. Han er en av to designere bak den desidert mest brukte kryptoalgoritmen i verden: Advanced Encryption Standard. Den blir brukt til å holde data hemmelig og sikrer at data ikke kan misbrukes og endres uten godkjenning. Den er sikker nok til å beskytte statlig informasjon, og brukes i over to milliarder enheter og nesten alle sikkerhetsapplikasjoner.

– Det at to forskere av dette kaliberet ønsker å komme til Selmersenteret viser forskningsstyrken til senteret. Sammen med Simula-UiB har Bergen et av landets største forskningsmiljø innen IKT-sikkerhet, sier Heggernes.

Universitetet i Bergen utdanner eksperter innen IKT-sikkerhet på tre nivå: bachelor, master og ph.d. Alle disse tre nivåene tilbys i samarbeid mellom Institutt for informatikk ved UiB og Simula-UiB.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har i sin siste rapport framhevet at Norge har et behov for generell sikkerhetskompetanse så vel som spesialistkompetanse innenfor IKT-sikkerhet og at man trenger flere studieplasser på masternivå innen kryptografi.

– Vi er klare til å ta denne utfordringen, sier Heggernes. 

Simula-UiB er en satsning mellom Simula og UiB på informasjonssikkerhet. Regjeringen har i tillegg bevilget midler direkte til denne satsningen. Simula-UiB har også nylig tilsatt to anerkjente kryptologer.