Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk - Kontakt

Kontaktinformasjon for informatikk

Hovedinnhold

Instituttkontoret

Ekspedisjonstid: 08:30-15:00
Tel.: (+47) 55 58 42 00
Epost: post@ii.uib.no

Postadresse 

Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse 

Høyteknologisenteret i Bergen
Thormøhlensgate 55b
5006 Bergen

Datablokken, 4. etg.

Finn fram til oss

Epost

Personer

Ledelse og administrasjon
Vitenskapelig ansatte
Forskningsgrupper

Social Media

Institutt for informatikk Facebook
Fagutvalget ved Institutt for Informatikk Facebook