Hjem
Institutt for informatikk
Informatikk - Kontakt

Kontaktinformasjon for informatikk

Instituttkontoret

Ekspedisjonstid: 08:30-15:00
Tel.: (+47) 55 58 42 00
Epost: post@ii.uib.no

Postadresse 

Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse 

Høyteknologisenteret i Bergen
Thormøhlensgate 55 
5008 Bergen

Datablokken, 4. etg.

Finn fram til oss

Epost

Social Media

Institutt for informatikk Facebook
Fagutvalget ved Institutt for Informatikk Facebook